Wieger Klaas Jacobs: erelid en 55 jaar muzikant bij Excelsior

WALTERSWALD – Zaterdag 6 mei was de sporthal van dorpshuis ‘De Nije Warf’ in Wâlterswâld door de leden van Christelijke Muziekvereniging Excelsior omgetoverd tot een echte bioscoop. Een sfeervol aangeklede zaal inclusief foyer met kroonluchters en popcorn was deze avond het decor voor Excelsior into the movies 2. Na het grote succes van de eerste editie in 2010 konden de dorpsgenoten van Driezum en Wâlterswâld wederom genieten van een traditioneel brassbandprogramma in combinatie met de populaire titelsongs van diverse bekende films. Onder leiding van dirigent Hille van Hijum speelde Excelsior de muziek uit onder andere de films Spirit, The Rock, en Saving private Ryan waarbij de bijbehorende beelden op het grote scherm waren te zien.Ook de leerlingen van Excelsior hebben tijdens dit concert een optreden verzorgd. Raphael, Timo, Jacob, Rianne, Jellie, Wouter, Anna en Jonathan speelden de sterren van de hemel op hun cornetten. Alle leerlingen van Excelsior zijn ingestroomd vanuit de koperpojecten die op de beide basisscholen van de dorpen worden gehouden. Prachtig om te zien dat er zoveel talent binnen deze vereniging aanwezig is.

Naast muziek was er speciale aandachtvoor het korpslid Wieger Klaas Jacobs. Wieger had op de laatstgehouden ledenvergadering aangegeven dat hij dit jaar 55 jaar muzikant is bij Excelsior en dat hij van plan is te stoppen met musiceren. Hij zou daarom tijdens het concert in november van 2017 afscheid willen gaan nemen van de vereniging. Uiteraard zal Excelsior hier in november nog de benodigde aandacht voor hebben maar het bestuur had besloten om Wieger tijdens dit concert ook alvast in het zonnetje te zetten. Dit kwam als grote verassing voor Wieger maar ook voor de meeste leden en het aanwezige publiek. De heer Johan Meesters, voorzitter van de bond van muziekverenigingen Fryslân, was deze avond uitgenodigd en hij heeft Wieger namens de bond mogen huldigen voor meer dan 50 jaar muzikant. Wieger ontving van de heer Meesters een gouden speldje en een bijbehorende oorkonde. Ook vanuit de vereniging was er speciale aandacht voor de jubilaris.

Wieger is tijdens zijn gehele muzikale carrière lid geweest van Excelsior. Hij heeft diverse instrumenten bespeeld zoals trompet, piston, bugel, cor, bariton, alt, euphonium en nu de Eb-bas. Hij mist eigenlijk nooit een repetitie, activiteit of evenement en ook bij de derde helft (die ook bestaat bij een muziekvereniging) blijft hij als het kan elke week even hangen. Zijn inzet, positieve uitstraling en ervaring is een inspiratie voor vele leden van Excelsior. Ook heeft Wieger diverse bestuurlijke functies bekleed zoals secretaris en is hij circa dertig jaar voorzitter geweest. Daarnaast is Wieger één van de schrijvers van het boek ‘100 jier Excelsior’ welke in het jubileumjaar 2004 verscheen. Excelsior is Wieger heel erg dankbaar voor het vele werk wat hij heeft gedaan voor het korps. Daarom is besloten Wieger uit te roepen als erelid van de vereniging. Als dank en aandenken ontving Wieger een bronzen beeld van een muzikant met instrument. Excelsior vindt het erg jammer dat Wieger heeft besloten te stoppen met musiceren en zal hem na zijn afscheid in november zeker gaan missen. Excelsior en Wieger mogen dankbaar terugkijken op een meer dan prettige samenwerking en een mooie tijd. Waar de korpsleden in de toekomst nog vaak aan terug mogen denken en in de praktijk moeten blijven brengen is Wieger zijn bekende motto; ‘wy matte der mei elkoar wat fan meitsje’.

Tekst: A.J. van der Meulen

Foto: A.M. Jacobs

Korps