Info

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Driesum-Wouterswoude is een brassband met leden uit de dorpen Driesum, Wouterswoude en omstreken. Excelsior staat onder leiding van dirigente Nynke van der Heide en komt uit in de vierde divisie van Nederland. Elke dinsdagavond repeteren we in Dorpshuis ‘De Nije Warf’ te Wouterswoude. Door onze active- en jarenlange bestaan is Excelsior een begrip geworden in de dorpen Driesum en Wouterswoude. Wij verlenen onze medewerking aan diverse jaarlijks terugkerende dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest, de boerendag de Kennedymars en de dodenherdenking. Excelsior is tevens bekend vanwege hun kerstconcert op kerstavond en de inmiddels legendarische concertenreeks met o.a. ‘POPmeetsBRASS’ en ‘EXCELSIOR into the MOVIES’. Daarnaast doen we nog mee aan verschillende concoursen, festivals en de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Kortom een fanatieke vereniging met de ambitie om samen op een plezierige wijze op een zo hoog mogelijk niveau muziek te maken en mooie concerten te organiseren.


Geschiedenis

It ûntstean fan de Kristlike musykferiening “Excelsior” fan Driezum-Wâlterswâld kaam troch de (sjongende) seage fan in timmerman. Dat gie sa: Timmerman L. Hoogeboom út Wâlterswâld, moast ris in karweike dwaan yn de bakkerij fan Tj. Van der Veen oan de Achterwei. De man seage yn in balke as planke, doe ’t de seage in triljende beweging makke. Dêrtroch joech se in lûd, dat de musikale earen fan de timmerman opfoel. “ ’t Is krekt it lûd fan in bariton.” Sei er tsjin syn opdrachtjouwer. Dy hearde it ek en troch dat simpele barren besleaten dizze beide mannen om te besykjen in musykferiening op te rjochtsjen en dat slagge. It âldste dokumint dat oer de feriening bekend is giet oer de oprjochting en printsje wy hjirûnder ôf:


Aan de Heeren Burgemeester en Wethouders van Dantumadeel


Edel. Achtb. Heeren!


Bij dezen wordt u kennis gegeven, dat alhier is opgericht een fanfarecorps onder den naam Excelsior. Voor de te houden oefeningen heeft het corps van noode een lokaliteit. Weshalve hetzelve zich tot u wend met het beleefd verzoek daarvoor te mogen gebruiken één der lokalen van de O.L. school alhier.


‘t Welk doende

namens het corps

T. vd. Veen Voorz.

G. Raap Jr. Secr.


Driesum 22 Dec. 1903Op 7 jannewaris 1904 is men útein set mei it korps sa’t dat hjoed de dei noch bestiet. Yn 1978 is men fan in fanfare oergien op in brassband besetting.