Leden

Dirgent

Gouke Wielinga

Eb-Cornet

Sikke de Vries

Solo-Cornet

Ymkje Reiding

Sietske Steringa

Tineke Kommerie

Repiano-Cornet

Patrick Vledder

2e cornet

Johan Pilat

Rianne Postma

3e cornet

Grietsje Visser

Germ Golverdingen

Jonathan Lei

Althoorn

Hilda Raap (solo)

Freerk Hoekstra (1ste)

Petra Postma (2de)

Bugel

Sonja Zijlstra

Bariton

Aukje Westra (1ste)

Afke Raap (2de)

Euphonium

Bonne Offinga

Alle Jacob van der Meulen

Trombone

Watze Hoekstra (1ste)

Jan vd Meulen (2de)

Bas-Trombone

vacant

Eb-bas

Jan Willem van der Weij

Geert van der Woude

Bb-bas

Peter Hoekstra

Eddy Elzinga

Slagwerk

Anne Jan vd Meulen

vacant

vacant


Jeugdleden

Freerk Pieter Raap

Albert Douma

Henri Visser

Willem Alma

Hessel Alma


Bestuur

Het bestuur van Excelsior bestaat uit:

  • Hilda Raap (voorzitter)
  • Sikke de Vries (vicevoorzitter)
  • Alle Jacob vd Meulen (secretaris)
  • Bonne Offinga (penningmeester)
  • Jan vd Meulen (algemeen bestuurslid)
Korps

Ereleden

Excelsior is opgericht in het jaar 1904. Uiteraard zijn er in al die jaren mensen geweest die zeer nauw betrokken zijn geweest bij onze vereniging.

Mensen die een grote rol van betekenis hebben gespeeld voor Excelsior, hebben het erelidmaatschap van de vereniging mogen ontvangen.

Dit zijn de volgende personen:

- Tom Reitsma

- Wieger Klaas Jacobs